Profieloverzicht

Alle profielen

Voor het behalen van jouw Bewijs van Vakmanschap moet je weten welk profiel bij jou past. Dit profiel vul je namelijk in voordat je start met de theorietoets en het praktijkexamen.

Monteur Warmtepomp (ZK)

Je werkt zelfstandig onder toezicht en verricht werkzaamheden rondom de warmtepomp.

 • Voorbereiden van installatiewerk en de werkplek
 • Installeren van systemen en componenten van de warmtepompinstallatie
 • Zorgdragen voor veiligheid
 • Rapporteren van werkzaamheden

Let op: Geen theorietoets van toepassing

Eerste Monteur Warmtepomp (ZK)

Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor werkzaamheden als het voorbereiden, plaatsen, inregelen en in bedrijf stellen van de warmtepomp.

 • Voorbereiden van installatiewerk en de werkplek
 • Installeren van systemen en componenten van de warmtepompinstallatie
 • Inregelen van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Inbedrijfstellen van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Kwaliteitscontrole en beheer van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Zorgdragen voor veiligheid
 • Rapporteren van werkzaamheden

Eerste Monteur Warmtepomp All Electric

Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor werkzaamheden als het voorbereiden, plaatsen, inregelen en in bedrijf stellen van de all electric warmtepomp.

 • Voorbereiden van installatiewerk en de werkplek
 • Installeren van systemen en componenten van de all electric warmtepompinstallatie
 • Inregelen van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Inbedrijfstellen van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Kwaliteitscontrole en beheer van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Zorgdragen voor veiligheid
 • Rapporteren van werkzaamheden

Eerste Monteur Service en Onderhoud Warmtepomp (ZK)

Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor werkzaamheden als het adviseren, voorbereiden, service en onderhoud, inregelen, in bedrijf stellen, controleren, onderhouden, beheren en inspecteren van de warmtepomp.

 • Adviseren over de warmtepompinstallatie
 • Voorbereiden van installatiewerk en de werkplek
 • Service, onderhoud en beheer van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Inregelen van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Inbedrijfstellen van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Verhelpen van storingen aan de WP-installatie en het WP-systeem
 • Kwaliteitscontrole en beheer van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Zorgdragen voor veiligheid
 • Rapporteren van werkzaamheden

Ontwerper en Adviseur Warmtepomp (ZK)

Je werkt zelfstandig en bent eindverantwoordelijk voor werkzaamheden als het goed en volgens specificaties adviseren, ontwerpen, installeren, inregelen en functioneren, onderhoud en beheer van de warmtepomp.

 • Adviseren over de warmtepompinstallatie
 • Adviseren over de warmtepompinstallatie – randvoorwaardelijk
 • Ontwerpen en dimensioneren van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Voorbereiden van installatiewerk en de werkplek
 • Kwaliteitscontrole en beheer van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Zorgdragen voor veiligheid
 • Rapporteren van werkzaamheden

Werkverantwoordelijke Warmtepomp (ZK)

Je werkt zelfstandig en bent eindverantwoordelijk voor werkzaamheden als het goed en volgens specificaties adviseren, ontwerpen, installeren, inregelen en functioneren, onderhoud en beheer van de warmtepomp.

 • Adviseren over de warmtepompinstallatie
 • Adviseren over de warmtepompinstallatie – randvoorwaardelijk
 • Ontwerpen en dimensioneren van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Voorbereiden van installatiewerk en de werkplek
 • Installeren van systemen en componenten van de warmtepompinstallatie
 • Inregelen van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Inbedrijfstellen van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Service en onderhoud / beheer van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Verhelpen van storingen aan de WP-installatie en het WP-systeem
 • Kwaliteitscontrole en beheer van de WP-installatie en het WP-systeem
 • Zorgdragen voor veiligheid
 • Rapporteren van werkzaamheden

Bodemgebonden Warmtepompen voor Individuele Woningen (ZK)

Je werkt zelfstandig en bent eindverantwoordelijk voor werkzaamheden als het goed en volgens specificaties ontwerpen, installeren, onderhouden en beheren van de bodemgebonden warmtepompen voor individuele woningen. Het bewijs van vakmanschap is vereist voor de BRL 6000-21/00 (wettelijk verplicht), onderdeel ontwerpen, installeren en beheren individuele woningen.

 • Ontwerpen van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (ontwerpen, klein).
 • Installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (installeren, klein).
 • Beheren van bodemenergiesystemen van individuele woningen (beheren, klein).

Wat betekent ZK?

ZK = Zonder Koudemiddelen

De profielen omvatten standaardhandelingen voor verschillende warmtepompsystemen, inclusief hybridesystemen. Een koudemiddelen-certificaat is verplicht wanneer je aan de koude technische kant van de installatie werkt. Dit certificaat is wettelijk vereist en kan worden behaald bij bevoegde instanties.

De profielen omvatten geen handelingen met betrekking tot gekoppelde (gasverbrandings) apparatuur. Hiervoor kunnen extra eisen gelden, zoals Vakmanschap CO. Het behalen van deze certificaten maakt geen deel uit van dit vakbekwaamheidsprogramma.